تاثیر کوچینگ

ارتباط موثر و تاثیر آن در کسب و کارها

بدون دیدگاه

ارتباط موثر یک فرآیند تبادل ایده‌ها، افکار، دانش و اطلاعات به گونه‌ای است که هدف یا قصد به بهترین شکل ممکن تحقق می‌یابد. به عبارت ساده‌تر، چیزی نیست جز نمایش دیدگاه‌های فرستنده به روشی که به بهترین وجه توسط گیرنده درک شده‌است.

ویژگی های ارتباط موثر چیست؟

ارسال یک پیغام کافی نیست؛پیام باید هدف فرستنده را برآورده کند. با در نظر داشتن به این موضوع، به ما اجازه دهید در مورد عناصری که ارتباط را موثر می‌سازند بحث کنیم:

پیام واضح: پیامی که فرستنده می خواهد از آن ارسال شود باید ساده ، آسان برای درک باشد و به صورت منظم قاب بندی شود تا معنای آن را حفظ کند.

پیام صحیح: اطلاعات ابلاغ شده به هیچ وجه نباید مبهم یا کاذب باشند. باید عاری از خطاها و اشتباهات گرامری باشد

پیام کامل: ارتباطات پایه و اساس تصمیم گیری است. اگر اطلاعات ناقص باشد ، ممکن است منجر به تصمیمات نادرست شود.

پیام دقیق: پیام ارسال شده باید کوتاه و مختصر باشد تا بتواند تفسیر ساده را تسهیل کند و مراحل مورد نظر را انجام دهد.

بخوانید :

تاثیرات کوچینگ بر سبک زندگی افراد

مهارت های ضروری در ارتباط موثر

انتقال پیام بطور مؤثر یک هنر و همچنین مهارت است که پس از تمرین و تجربه مداوم ایجاد می شود. مجموعه مهارتهای از پیش تعیین شده مورد نیاز برای یک فرآیند ارتباطی تأثیرگذار به شرح زیر است:

مشاهده: فرد برای به دست آوردن دانش و اطلاعات بیشتر و بیشتر باید مهارتهای مشاهده ناچیزی را داشته باشد.

وضوح و شفافیت: پیام باید با کلمات ساده تهیه شود و برای ایجاد تأثیر مطلوب روی گیرنده باید واضح و دقیق باشد.

گوش دادن و درک: مهمترین مهارت در فرد این است که او باید شنونده خوب ، هوشیار و صبور باشد. او باید بتواند پیام را به خوبی درک و تفسیر کند.

هوش عاطفی: فرد باید از نظر عاطفی آگاهی داشته باشد و توانایی تأثیرگذاری بر دیگران از درون خود را داشته باشد.

خودکارآمدی: همچنین فرد برای رسیدن به اهداف ارتباطات باید به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشد.

اعتماد به نفس: به عنوان یکی از مهارتهای اساسی ارتباطی ، اعتماد به نفس باعث می شود ارزش پیام ارائه شود.

احترام: ارائه پیام با ادب و احترام به ارزش ها ، اعتقادات ، عقاید و ایده های گیرنده جوهر ارتباط موثر است

اهمیت ایجاد ارتباط موثر در بیزینس

ارتباط موثر تنها محدود به رفتارهای روزمره ما نیست بلکه امروزه صاحبان کسب و کارهای مختلف نیز به اهمیت آن پی برده اند. برخی از مزایای ارتباط موثر در بیزینس عبارتند از:

مدیریت کارکنان: ارتباط موثر، مدیریت خودکار و مدیریت کارآمد را تضمین می‌کند، زیرا کارمندان توسط مدیریت ارشد شنیده می‌شوند، و ارتباطات باز در این سازمان وجود دارد.

تشکیل تیم: افراد در این سازمان به عنوان یک تیم برای رسیدن به اهداف مشترک کار می‌کنند و در نتیجه ارتباط موثر روحیه کل تیم را افزایش می‌دهد.

رشد سازمان: این کار تصمیم‌گیری بهتر را تضمین می‌کند، روابط عمومی را تشدید کرده و توانایی حل مساله را افزایش می‌دهد. همه اینها منجر به رشد شرکت می‌شوند.

ایجاد روابط قوی: تعاملات اغلب چیزها را ساده می‌کنند؛ آن‌ها به طور مثبت به کارمندان انگیزه می‌دهند تا بهتر عمل کنند و روابط بلندمدت با دیگران در سازمان حفظ کنند.

دوره کوچینگ LTOB ( کلیک کنید )

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.