کوچینگ چیست ؟

کوچینگ چیست ؟

بدون دیدگاه

کوچینگ چیست ؟

کوچینگ یک حرفه ی تقریبا جدید است که معجونی است از مطالب مربوط به مدیریت، روانشناسی، ورزش و فلسفه . کوچینگ نظامی است در راه حمایت دیگران در ایجاد یک زندگی ایده آل . کوچینگ با هدف رسانیدن مراجع به یک زندگی رضایت بخش، کوچ و مراجع را وارد گفتگو میکند .

کوچ به مراجع کمک میکند تا آنچه برایش مهم است را مشخص کند و ارزش آنها را روشن کند . کوچ ها با مراجعین بر روی موضوعات مختلفی کار میکنند . اعم از، کسب و کار، موضوعات خصوصی، مسائل روحی، درگیری های ذهنی (مانند اینکه، افراد از جایی که هستند ناراضی اند، احساس خوبی ندارند، جای درستی قرار نگرفته اند، هدفشان را در زندگی گم کرده اند و چالشها و نگرانی هایی از این قبیل)

کوچ یک مشوق، یک همراه مطمئن، حامی و شنونده ای آگاه است که برای مراجع نقش آینه را بازی میکند تا مراجع را به چالش بکشد . هدف از این کار این است که مراجع با واقعیت زتدگی خود مواجه شود و مسئولیت کار خودش را بپذیرد .

در جلسه ی کوچینگ مراجع تعیین کننده است . کوچ مراجع را در تعیین اهداف ارزشمند و دستیابی به آنها یاری میکند .

 

کوچ چه کمکی به مراجع میکند ؟

 • از طریق پرسیدن سوالهایی، مراجع را به درون خودش دعوت میکند تا پاسخ سوالات را در درون خودش جستجو کند . ( کوچینگ معتقد است که انسانها متخصص زندگی خودشان هستند و راهکار مسئله های زندگیشان در درون خودشان است . )
 • به مراجع کمک میکند که ارزشهای خود را پیدا و مشخص کند .
 • همکاری با مراجع برای رساندن او به خواسته های واقعی اش .
 • ایده های جدید مراجع را ارزیابی میکند تا آنچه نمیبیند را به او نشان دهد .
 • مراجع را در گرفتن تصمیمات بزرگی که قرار است زندگی اش را تغییر دهد حمایت میکند .
 • مراجع را در موقعیت های چالش برانگیز قرار میدهد تا اوبتواند فراتر از محدودیتهای ذهنی خود را ببیند .
 • یک منبع اطلاعاتی برای او است
 • با تحسین و تشویق اورا هدایت میکند
بیشتر بدانید  کوچینگ چیست؟

International Coach Federation   (ICF) یا فدراسیون بین المللی کوچها  کجاست ؟

سازمانی حرفه ای است که برای تمامی کوچها، به عنوان عضوی از ICF ، دستورالعملهایی را تنظیم کرده است . ICF کوچینگ حرفه ای را این طور تعریف میکند : کوچینگ نوعی شراکت مستمر جهت کمک به مراجعه کنندگان است که مراجع را به فکر فرو میبرد و خلاقیت درون آن را بیدار میکند تا به نتایج رضایت بخشی در زندگی شخصی و حرفه ای خود دست پیدا کنند . در طول روند کوچینگ، مراجعه کنندگان آگاهی بیشتری به پتانسیل های خودشان پیدا کرده، عملکرد و کیفیت زندگی خود را بهبود میبخشند .

کوچینگ چه چیزی نیست ؟

کوچینگ درمان نیست، مشاوره و روانشناسی هم نیست . ممکن است کوچینگ ریشه در روانشناسی داشته باشد اما رویکرد کوچینگ به هیچ عنوان درمان نیست و نباید با روشهای درمانی اشتباه گرفته شود .

تفاوتهای بارز بین کوچینگ با نگرش های مختلف

 1. اولین و مهمترین تفاوت بین دو نگرش مشاوره و درمانگری با کوچینگ این است که روشهای مشاوره و درمان تمرکزشان بر اتفاقات گذشته است، در صورتی که کوچینگ بر پایه هدفگذاری و تشویق مراجع در حرکت به سوی جلو و آینده است .
 1. مشاوره و درمانگری به دنبال ارائه راهکار و درمان هستند، مشاور بر اساس دانش و تخصص خود نسخه ای را برای مراجع کننده تجویز می کند و فرایند همین جا به اتمام می رسدو از آنجایی که فرد با تلاش خودش به راهکار نرسیده و نسخه ای آماده دریافت نموده است ، معمولا هزینه ها و مسئولیت هایی را که در طول مسیر باید متحمل شود را کاملا به عهده نمی گیرد و همین باعث می گردد که اثرگذاری مشاوره عمیق نباشد در صورتی که کوچ تنها به مراجع کمک میکند تا خودش راه حل مناسب را بیابد . (هیچکس به اندازه ی خود شخص به موضوعات زندگی افراد اشراف ندارد) و این یکی از نقاط قوت کوچینگ است که کوچ حتی اگر هیچ اطلاعی از هدف مراجع نداشته باشد هم از طریق سوالهایی که میپرسد کمک میکند که شخص یک راهکار مطمئن پیدا کند که مخصوص خودش است و با توجه به شرایط و موقعیت شخص از درون خودش بیرون می آید .
 1. مشاور معمولا برای حل یک مشکل خاص با مراجع کار میکند و زمانی که مسئله حل شد صحنه را ترک میکند اما کوچ با توجی به توافقی که با مراجع میکند، تا زمانی که مراجع به هدف مطلوب خود دست پیدا کند او را پشتیبانی و همراهی میکند .
 2. مشاورین با مسائل خارج از تخصص خود درگیر نمیشوند اما کوچینگ با روش جامع تری به مسئله میپردازد . کوچ با کمک مراجع وضعیت را برسی میکند و یک نقشه و برنامه ی اجرایی تهیه نموده و در کنار مراجع برای تجزیه و تحلیل و حل مسئله کار میکند .
 1. درمانگر به نوعی با یک شخص ناتوان با هدف معالجه با او کار میکند ولی یک کوچ با یک شخص توانا و فعال کار میکند تا توانایی ها ی او را شکوفا و بارور سازد تا او را به سطح فوق العاده ای برساند .
 1. کوچینگ متکی بر عمل است، تمرکز برنقطه ای که مراجع در حال حاضر در آنجا قرار دارد، نقطه ای میخواهد به آن دست پیدا کند و چگونگی رسانیدن او به آن نقطه . پس اگر در خصوص گذشته کار میکنید، درگیر مقوله ی درمان هستید .
 1. یک روانشناس در حالی که اطلاعات و تخصص خود را در اختیار مراجع قرار میدهد، رابطه ای سلسله مراتبی و گاها آمرانه دارد . در این شرایط ریشه ی مشکل در گذشته است و تمرکز بر حل یک مسئله . اما کوچینگ ریشه در حال و آینده دارد و بر پایه حرکت استوار است، ماهیت سلسله مراتبی ندارد و کوچ خودش را با مراجع هم سطح میداند تا مراجع کاملا احساس راحتی و اطمینان داشته باشد . کوچ با این رابطه در راه ایجاد آینده ای بهتر برای مراجع با او همکاری میکند .
 1. منتور شخصی است که در زمینه ای تبحر دارد و معمولا از کوچ مسن تر و با تجربه تر است . منتور دانش و عقل خود را در اختیار مراجع قرار میدهد و مراجع از منتور، نصیحت و راهنمایی طلب میکند .
بیشتر بدانید  بازخورد یا فیدبک در کوچینگ

یک نکته مهم

اگر دیدید مراجع در حرکت رو به جلو مشکل دارد و در یک نقطه مانده است، در صورتی که مورد ترک اعتیاد و چیزهایی شبیه به این که نیاز به درمان باشد، کوچ حتما باید مراجع را به پزشک یا درمانگر ارجاع دهد . و یا اگر ناراحتی یا عدم آرامش در مورد مسیر گفتگو به شما دست داد مراجع را مطلع کنید . یکی از مشخصات کوچ خوب این است که بداند که چه موقع شرایط کوچینگ را دارد و چه موقع باید آن را متوقف کند .

مراجع میتواند همزمان از خدمات  درمانگر و کوچ استفاده نماید .

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.