کوچینگ چیست ؟

کوچینگ چیست ؟ کوچینگ یک حرفه ی تقریبا جدید است که معجونی است از مطالب مربوط به مدیریت، روانشناسی، ورزش و فلسفه . کوچینگ نظامی است در راه حمایت دیگران در ایجاد یک زندگی ایده آل . کوچینگ با هدف رسانیدن مراجع به یک زندگی رضایت بخش، کوچ و مراجع را وارد گفتگو میکند . … ادامه مطلب کوچینگ ...

گوش دادن در کوچینگ

گوش دادن در کوچینگ “اگر تنها کاری که میکنیم ، گوش دادن به حرفهای مراجعان باشد ، کار دیگری نیاز نخواهد بود .” از گفته های کوچ خردمند پس قبل از هر چیز بریم ببینیم گوش دادن اصلا چی هست گوش دادن چیست ؟ ” گوش دادن فرآیند دریافت ، تحلیل و پاسخ دادن به … ادامه مطلب گوش ...

بازخورد یا فیدبک در کوچینگ

بازخورد یا فیدبک در کوچینگ تعریف بازخورد: بازخورد نوعی برگشت پیام ارتباطی است که در آن، گیرنده به طور عامدانه یا غیرعامدانه به پیام فرستنده واکنش نشان می‌دهد. این پیام‌ها، به فرستنده امکان می‌دهند تا وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی کند . بازخورد، غنیمتی ست برای رشد بررسی بازخورد در فضای کوچینگ کوچ … ادامه مطلب بازخورد ...