موفقیت چیست؟

عاشق پارو زدن بودم، ‌هرکاری را به من می سپردند، ‌از عهده اش برمی آمدم. عاشق مطالعه بودم. دوست داشتم نقاشی بکشم و اولین کسی بودم که در کلاس همه به من عنوان فرد هنرمند داده بودند. لعنتی! یه زمانی دونده خیلی ماهری بودم. این ها همه مربوط به دورانی بود که من شاگرد مدرسه … ادامه مطلب موفقیت ...

کوچینگ چیست؟

گوچینگ چیست ؟ تعاریف متفاوت و مختلفی از کوچینگ وجود دارد ولی عصاره و بنیان کوچینگ در واقع این است: کمک به افراد برای تغییر در مسیری که آرزو دارند و کمک به آنها برای حرکت در جهتی که واقعا می خواهند. حمایت از افراد در هر جایگاهی که هستند برای اینکه به آن کسی … ادامه مطلب کوچینگ ...