موفقیت چیست؟
24\<\03\>\ آذر\<\/\03\>\

موفقیت چیست؟

عاشق پارو زدن بودم، ‌هرکاری را به من می سپردند، ‌از عهده اش برمی آمدم. عاشق مطالعه بودم. دوست داشتم نقاشی بکشم و اولین کسی بودم که در کلاس همه …

گوش دادن در کوچینگ
20\<\35\>\ فروردین\<\/\35\>\

گوش دادن در کوچینگ

گوش دادن در کوچینگ “اگر تنها کاری که میکنیم ، گوش دادن به حرفهای مراجعان باشد ، کار دیگری نیاز نخواهد بود .” از گفته های کوچ خردمند پس قبل …