رادیو کوچینگ

رادیو کوچینگ یک رادیو مستقل و اختصاصی است که برای یادگیری مهارت های کوچینگ به صورت صوتی برای شما آماده شده و نکته جالب اینجاست که این فایل های صوتی رایگان هستند . شما میتوانید از این فایل های صوتی در موبایل و ماشین استفاده کنید . 

انتشار این فایل های صوتی به دوستانتون هیچ مسئله ای ندارد و ما خیلی هم خوشحال میشیم که این فایل ها انتشار پیدا کنه تا همه دوستان بتونن از این فایل ها به رایگان استفاده کنند  

هدف گذاری قسمت اول | رادیو کوچینگ با منیر

هدف گذاری قسمت دوم | رادیو کوچینگ با منیر